header14.jpg

Doel en doelgroep

Doel van de studies

De Hogere Studies Politie, Justitie en Bedrijfsbeveiliging hebben tot doel de deelnemers:

 1. Een goed inzicht te verschaffen in:
  • Het economisch en sociaal belang, de structuur en de organisatie van de ondernemingswereld
  • De interne organisatie van ondernemingen en de interactie met Politie, Justitie en andere relevante overheidsdiensten
  • De belangrijkste economische activiteitssectoren en de specifieke problemen van bestuurlijke en gerechtelijke aard waarmede ze geconfronteerd worden
  • Wat elke activiteitssector ziet als zijn specifiek wetenschappelijk, technologisch en economisch potentieel en hoe het dit beschermt
  • Hoe elke activiteitssector aankijkt tegen de internationale handel en de veiligheid van haar logistieke keten verzekert
  • Hoe de interactie tussen overheid en de private operatoren werkt bij de bescherming van de critische infrastructuur
  • De belangrijkste gespecialiseerde politie en andere overheidsdiensten die een rol spelen in een ondernemingscontext
 2. Toe te laten een netwerk van nuttige contacten op te bouwen, zodat ze efficiënter kunnen opereren in de ondernemingswereld

Doelgroep

 • Officieren van de federale en lokale politie, verantwoordelijk voor gerechtelijke en/of bestuurlijke domeinen
  (Korpschefs lokale politie, gerechtelijke en bestuurlijke directeurs, centrale diensten, etc… alsook hun directe en / of gespecialiseerde medewerkers)
 • Magistraten
  (Parketmagistraten en onderzoeksrechters)
 • Ambtenaren van de Staatsveiligheid
 • Ambtenaren van Douane en Accijnzen
 • Gespecialiseerde Inspectie & Toezichtsdiensten
 • Vertegenwoordigers van de Bestuurlijke Overheden
 • Security Managers van grote ondernemingen en instellingen

Voor elke Sessie wordt er naar gestreefd om een diverse en evenwichtige groep samen te stellen zodat ook de interactie tussen de deelnemers onderling bijdraagt tot pluridisciplinaire discussie en kennisvergaring.

Sessie Informatie