header24.jpg

Seminaries

Elk seminarie gaat door in een onderneming of organisatie die relevant is voor de sector of voor de besproken problematiek.

Type Agenda:

  • Individuele voorbereiding van elke deelnemer door raadpleging van relevante bronnen
  • Ontvangst in de gastonderneming of organisatie
  • Overzicht van de besproken sector door een vertegenwoordiger van de relevante sectorfederatie(s)
  • Voorstelling van de gastonderneming of organisatie (die tevens dient als representatieve illustratie voor de besproken sector) door een vertegenwoordiger van die onderneming of organisatie
  • Toelichting bij de belangrijkste beveiligingsproblematieken die eigen zijn aan de besproken sector door de securityverantwoordelijke en bespreking van de sectorspecifieke interacties en initiatieven op het vlak van Politie – Justitie – Bedrijfsbeveiliging en aanverwante problematieken
  • Bezoek met toelichting aan de zones, afdelingen etc... die specifiek zijn aan de sector en die relevant zijn voor de besproken problematiek
  • Groepsdiscussie & "lessons learned"

Agenda Sessie NL 2019

(De exacte data liggen nog niet vast. Sprekers en topics kunnen mogelijk nog wijzigen of verschuiven in functie van planning en beschikbaarheden.)

Datum Activiteit Plaats

2019/02/xx

 

Introductie - Nationale Politieacademie - ANPA

Overzicht van de Ondernernemingswereld - VBO

Brussel

 

2019/03/xx

 

Sectorbezoeken, selectie in te vullen in functie van de aandachtspunten:

- De Nutsbedrijven

- De Bank & Verzekeringssector

- De Luchtvaart sector

- De Voedingsindustrie

- De Distributie sector

- De Technologische Industrie

- Havens

- Transport & Logistiek

- Chemie, Pharmacie & Petrochemie

- ...

     
 

2019/04/xx

 

 

2019/05/xx

 

 

2019/06/xx

 

 

2019/07 & 08

 

Zomer reces

 

2019/09/xx

 

 

2019/10/xx

 

De Internationale Dimensie / Studiereis met closing dinner

(Eurojust / Europol / Politie 2020)

Den Haag

 

2019/11/xx

 

Examens

 

Brussel 

 

2097/12/xx 14u00

 

Academische Zitting & Uitreiking Diploma's

 

Brussel

 

Sessie Informatie